Novela rozšírila povinnosti v rámci zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu si prešiel novými zmenami. Zákonodarcovia chceli novelou znížiť riziká neobvyklých obchodných operácií, spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi či zjednodušiť prístup k registru konečných užívateľov výhod. Do zákona sa pritom prvýkrát dostala aj definícia kryptomeny. Prinášame vám stručný prehľad zmien v zákone.

Rozširuje sa zoznam povinných osôb

Okruh právnických a fyzických osôb, ktorí majú za úlohu sledovať neobvykle bankové či obchodné operácie sa rozširuje. Po novom tak k advokátom, daňovým poradcom, účtovníkom či bankám pribudne aj poskytovateľ platobných služieb. Povinnosť sa podľa novely vzťahuje aj na poskytovateľov virtuálnej peňaženky kryptomien, sprostredkovatelia predaja či kúpy nehnuteľností či prevádzkovatelia aukčnej siete.
Najzásadnejšou zmenou je práve zapracovanie virtuálnej meny do zákona. Práve tá totiž poskytovala veľký priestor pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
Zmenil sa aj limit na zvýšený záujem povinnej osoby. Pôvodnú výšku 250 eur zákonodarca znížil na 150. Povinná osoba pritom má venovať zvýšenú pozornosť všetkým zložitým či nezvyčajne veľkým obchodom. Zaujímať by sa mala aj o obchodné vzťahy, ktoré nemajú zrejmý ekonomický či zákonný účel.

Väčšia všímavosť pri klientoch
Novela rozšírila aj zoznam subjektov, od ktorých musia povinné osoby získať identifikačné údaje. K podnikateľským subjektom tak pribudli aj subjekty s podobnou právnou štruktúrou, inak povedané nadácie či združenia.
Väčší dôraz sa kladie aj na zisťovanie identifikácie takzvaného konečného užívateľa. Povinná osoba tak musí zistiť celé meno, rodné číslo či adresu trvalého bydliska tejto osoby. Novela umožňuje aj overenie identifikácie bez prítomnosti konečného užívateľa. V takomto prípade je potrebný elektronický podpis.

V prípade, ak potrebujeťe viac informácií ohľadom ochrany podnikaťelov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.