Kompletné krízové riešenie firiem

Naším poslaním je využiť bohaté vedomosti a skúsenosti a pomôcť našim firemným zákazníkom ale aj jednotlivcom s finančnými problémami.

Chcete ukončiť podnikanie na Slovensku? 

Právne zastupovanie pred daňovým úradom a vedenie sporov voči finančnej správe a colným úradom, koncepty medzinárodných zmlúv s ohľadom na optimálne zdanenie, právne zastupovanie pred správu dane, vedenie sporov s financovaniu a colnými úradmi.

Zadlžená firma voči z obchodného styku

- vypracovanie podkladov na prevod obchodného podielu
- prebratie spoločnosti naším konkurzným špecialistom
- zmena sídla spoločnosti
- zmena obchodného mena spoločnosti
- výmena konateľa a majiteľa
- vypracovanie podkladov na vstup do likvidácie
- podanie návrhu na Obchodný register

Zadlžená voči štátnym inštitúciám

- vypracovanie podkladov na prevod obchodného podielu
- prebratie spoločnosti naším konkurzným špecialistom
- zmena sídla spoločnosti
- zmena obchodného mena spoločnosti
- výmena konateľa a majiteľa
- vypracovanie podkladov na konkurz
- podanie návrhu na Obchodný register

Založenie spoločnosti aj v zahraničí

- ponúkame spoločnosti v niekoľkých zaujímavých zahraničných lokalitách. Spoločnosti zakladáme a tiež zabezpečujeme dlhodobú správu spoločnosti vrátane sídla spoločnosti, účtovných služieb, právneho poradenstva. Poskytujeme klientskej konzultácie, kde zanalyzujeme Vašu situáciu a potreby a na základe faktov Vám navrhneme pre Vás najlepšia konštrukciu.

Prevzetí alebo odkúpenie spoločností ako celku

- vlastníte spoločnosť, ktorú už nepoužívate a nepotrebujete a radi by ste sa jej "zbavili"? Je to zároveň spoločnosť bez záväzkov a s jasnou, bezproblémovú históriou? V takom prípade nás neváhajte osloviť, predložíme Vám ponuku na riešenie Vašej situácie.
- cenové podmienky odkúpenia, prípadne prevzatie spoločnosti za odplatu sú rýdzo individuálne, neváhajte sa na nás teda obrátiť so svojou požiadavkou, každému predložíme na základe analýzy individuálnu ponuku.

Vstup do likvidácie

- vypracovanie podkladov na vstup do likvidácie
- podanie návrhu na Obchodný register

Zmeny vo spoločnosti

Zmena zápisu v obchodnom registri, konateľa v spoločnosti, výšky základného imania, názvu spoločnosti

Daňová a finančná agenda

Žaloby proti rozhodnutiu daňových orgánov, koncepty medzinárodných zmlúv s ohľadom na optimálne zdanenie, právne zastupovanie pred správu dane, vedenie sporov s financovaniu a colnými úradmi

Často kladené otázky

Zoznam najbežnejších otázok, ktoré sa nás naši klienti pýtajú:

Likvidácia je spôsob ukončenia činnosti právnickej osoby. Úspešne ukončená likvidácia má za následok vymazanie právnické osoby (spoločnosti, spolku, atď.) Z obchodného registra. Likvidáciu vykonáva k tomu ustanovená osoba, tzv. likvidátor. Likvidátorom môže byť ktokoľvek, samotná likvidácia je však zložitý proces a rad klientov sa v tejto službe nechá zastúpiť.

Na začiatku likvidácie je potrebné zistiť, či je spoločnosť predlžená alebo nie. Teda či je majetok spoločnosti vyššie ako záväzky (dlhy) voči veriteľom. Ak by záväzky boli vyššie ako majetok spoločnosti a s veriteľmi by sa nepodarilo dohodnúť na odpísanie (odpustenie) časti dlhu, bolo by nutné miesto likvidácie vyhlásiť insolvencii. Ak je majetok spoločnosti vyšší alebo rovnaký ako záväzky, môže sa pristúpiť k likvidácii. To isté platí, ak spoločnosť nemá žiadne záväzky a treba ani žiadny majetok.

Je to jednoduché. Dohodneme spoločne schôdzku u notára, kde najvyšší orgán spoločnosti (valné zhromaždenie pod., Teda majitelia) rozhodnú o vstup spoločnosti do likvidácie. Zároveň sa ustanoví likvidátor spoločnosti. Od tejto chvíle riadi proces likvidácie likvidátor. Ktorého môžeme zastúpiť na plnú moc.

Úlohou likvidátora je zistiť hodnotu všetkého majetku a uhradiť všetky záväzky. V tejto časti môže byť vyžadovaná súčinnosť od štatutárnych orgánov spoločnosti (napríklad pri inventarizácii majetku, jeho prevzatí, zúčtovaní a podobne). Celkovo sa jedná o cca 25 úkonov, ktoré musí likvidátor urobiť, než bude spoločnosť vymazaná z OR.

Celkovo sa dá zhrnúť postup likvidácie skrze našu spoločnosť nasledovne:

  • rozhodnutie orgánu obchodnej korporácie o zrušení likvidáciou, vrátane notárskej zápisnice
  • vymenovanie likvidátora
  • administratívne úkony spojené so vstupom do likvidácie
  • spracovanie účtovníctva počas likvidácie
  • vysporiadanie majetku likvidovanej právnickej osoby
  • zaistenie archivácia dokumentov
  • návrh na výmaz z verejného registra

Likvidácia je individuálna záležitosť a bielizen sa od množstva záväzkov a stave majetku spoločnosti. Proces likvidácie nie je časovo obmedzený, dá sa ale povedať, že aj u najmenšie spoločnosti je dĺžka likvidácia aspoň 4 mesiace. Je to dané predovšetkým zákonom danú lehotou pre uverejnenie zámeru likvidácie spoločnosti v Obchodnom vestníku a následnú vyčkávacia 90-denný lehotou. Proces likvidácie teda trvá 4 a viac mesiacov. Cena za likvidáciu spoločnosti je individuálna podľa typu spoločnosti a jej história. Pre nezáväznú kalkuláciu kontaktujte našu kanceláriu.

Space to make your
greatest impact.

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

We Provides All Facilities For Better Work Environment

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made. This paragraph is also for those who are looking out for a reliable co-working space. You can use a few enticing words and flaunt your capabilities that will attract future clients and encourage them to hire you right away. List down your expertise and experience to prove you are the best.

Flexible Private Office
Fully Custom Space
facilites
Anything You Need

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​​

affordable-pricing
Friendly Price Package

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​​

Most Affordable Co-Working Place In The City​​

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made. This paragraph is also for those who are looking out for a reliable co-working space. You can use a few enticing words and flaunt your capabilities that will attract future clients and encourage them to hire you right away. List down your expertise and experience to prove you are the best.

Membership Package
Dedicated Office Package